Wie ben jij?

Ik ben teamlid

Als teamlid wil je je talenten inzetten en liefst met plezier. Daarvoor is nodig dat je gezien, gehoord en erkend wordt. En uitgedaagd.

In de praktijk valt dit in menig team tegen. Teveel afleiding, te weinig aansturing, gebrekkige samenwerking, te druk, vul maar in. Hier ontstaan vragen zoals:

• Hoe weet ik of ik het goed doe als teamlid?
• Hoe kan ik effectiever samenwerken en communiceren?
• Hoe kan ik mijn grenzen duidelijker aangeven?
• Wat kan ik bijdragen aan de werksfeer en samenwerking?
• Hoe ga ik om met veranderingen en weerstand?
• Hoe kunnen we elkaar op de juiste manier aanspreken ipv over elkaar spreken?

Onze expertise is om samen met jou en je team oplossingen te zoeken voor dit soort vraagstukken. We zijn nieuwsgierig naar wat er bij jullie leeft.

Ik ben leidinggevende

Als leidinggevende (middenmanagement) ben je een belangrijke spil tussen managers en teamleden. Deze hamburgerpositie vraagt je te laveren tussen de verschillende belangen. Hier ontstaan vragen zoals:

• Hoe weet ik of ik het goed doe als leidinggevende?
• Hoe krijgen we meer energie in het werkoverleg?
• Hoe kom ik af van brandjes blussen en oplossingen moeten bedenken?
• Hoe ga ik om met een team dat niet in z’n kracht staat?
• Hoe geef ik mijn grenzen aan en vraag ik om ondersteuning?
• Hoe krijg ik een team in plaats van een groep eilandjes?

Onze expertise is om samen met jou en je team oplossingen te zoeken voor dit soort vraagstukken. We zijn nieuwsgierig naar wat er bij jullie leeft.

Ik ben manager

Als manager of MT-lid wil je graag dat de gap tussen het MT en het midden- management zo klein mogelijk is. Maar al te vaak zijn dit twee verschillende werelden, met elk hun eigen taal en beleving. Hier ontstaan vragen zoals:

• Hoe weet ik of ik het goed doe als manager?
• Hoe kunnen we de wij/zij cultuur ombuigen tot wij?
• Hoe geef ik het middenmanagement de juiste ruimte, richting en aandacht?
• Hoe komen we als MT op een lijn? Geven we hierin het goede voorbeeld?
• Hoe laten we ons minder afleiden en krijgen we meer focus?
• Zijn we helder in onze verwachtingen en sturen we op juiste manier aan?

Onze expertise is om samen met jou en je team oplossingen te zoeken voor dit soort vraagstukken. We zijn nieuwsgierig naar wat er bij jullie leeft.

Ik ben hr-manager

Als manager of MT-lid wil je graag dat de gap tussen het MT en hAls hr-manager/adviseur wil je graag dat je organisatie lekker loopt en future proof is. En dat jij zo min mogelijk ballen in de lucht hebt te houden. Maar al te vaak krijg je dingen op je bord die niet bij jou horen. Vragen die wij krijgen vanuit de praktijk zijn:

• Hoe weet ik of ik het goed doe als hr-manager?
• Hoe kan ik de verwachtingen boven en onder mij managen?
• Hoe krijg ik mijn rol en taak duidelijk?
• Hoe kom ik eindelijk aan mijn eigen hr-taken en ambities toe?
• Hoe balanceer ik tussen zakelijk en menselijk?
• Hoe laveer ik tussen de verschillende belangen?

Onze expertise is om samen met jou en je team oplossingen te zoeken voor dit soort vraagstukken. We zijn nieuwsgierig naar wat er bij jullie leeft.

☌ Ik ben geen van allen.

Kom jij bovenstaande voorbeelden ook in jouw werk tegen en wil je ermee aan de slag? De Teamversterkers denken en sparren graag mee over jouw situatie.