Is het tijd voor de volgende stap met jouw team?

Goed samenwerken bevordert de werksfeer en efficiency. Toch blijkt dit in de praktijk verre van eenvoudig. Teams zijn niet zo maakbaar als we willen geloven.

Wij geloven dat een organisatie zich kan ontwikkelen door zowel met het team alsook met het management en directie aan de slag te gaan. Door het team onder de loep te nemen, brengen we gezamenlijk in kaart waar de blinde vlekken, krachten en kansen liggen in een team. Deze leggen we naast de visie en doelstellingen van de organisatie en zo kunnen we met iedereen aan boord gezamenlijk stroomlijnen richting verandering.

Is teamontwikkeling gewenst omdat de organisatie verandert?
En is innovatie nodig?

Teams hebben doorgaans een neiging om te blijven doen wat ze altijd al deden. Het zijn net mensen! Veranderingen zijn spannend en dus ontstaat er vaak weerstand binnen de groep. Wil jij de stagnatie op ontwikkeling openbreken? Dan is het tijd voor de volgende stap met jouw team.

Neem contact op met ons, zodat ook jouw team met frisse blik de organisatie bekijkt, met plezier aan het werk gaat en zo samen betere prestaties levert.

Herken je een van deze teamsituaties?

 • Er zit meer in het team dan dat er nu uitkomt
 • De wens om vanuit eilandjes weer samen te werken
 • Gedoe en wantrouwen in het team
 • Weerstand tegen de verandering, men is ‘veranderingsmoe’
 • Te weinig tijd om stil te staan bij waar je als team staan
 • Teamleden missen vaardigheden in communicatie en samenwerken
 • Gebrek aan verantwoordelijkheid nemen en afspraken niet nakomen
 • Team is ingedut en verdient een boost

Wil je jezelf onder de loep nemen?

Naast teamtrainingen coachen we ook één op één. We organiseren praktische sessies waarin we samen jouw werk gerelateerde coachvraag onderzoeken. En na iedere sessie krijg je praktische opdrachten om je inzichten op de werkvloer te toetsen.

Onderwerpen kunnen zijn: conflict met collega of leidinggevende, energieverlies, communicatie loopt niet lekker, stagnatie in ontwikkeling enz…

De Teamversterkers zijn gespecialiseerd in het maken van trainingsprogramma’s op de gebieden:

Persoonlijk leiderschap, communicatie, samenwerken en leidinggeven.

 • Samenwerken met de teamversterkers is kiezen voor kwaliteit, bewustwording,
  beweging en verbinding
 • Samenwerken met de teamversterkers betekent dat alles wat nodig is voor
  verandering boven tafel komt en bespreekbaar is
 • De teamversterkers staan voor realistische stappen in gedragsverandering en wij
  verkopen graag zo min mogelijk bullshit
 • De teamversterkers bouwen altijd samen met de opdrachtgever een programma
  op maat